پویانمایی دوباره نگاه کن

خلاصه داستان: این فیلم جستجویی است برای اشکال انسانی و حیوانی در طبیعت. درست مثل تخیل کودکی که داستانی مرتبط با قالب طبیعت، اشکال و احجام و ارتباط آنها در ذهن خود می سازد.

 

مشخصات اثر


نوع: پویانمایی ـ زنده

موضوع: تجربی، آموزشی

قطع فیلم: ٣۵ میلی متری

مدت فیلم: ١٠ دقیقه

تاریخ تولید: ١٣۵٣

کارگردان: فرشید مثقالی

نویسنده: فرشید مثقالی

فیلم بردار: فیروز ملک زاده – محمد فیجانی

موسیقی : شیدا قره چه داغی

پویانما: فرشید مثقالی

صداگذار: هرایر آتشکار