پویانمایی اتل متل توتوله

این فیلم بر اساس شعر کودکانه "اتل متل توتوله" و نقاشی های کودکان یک کودکستان ساخته شده است.

 

مشخصات اثر


نام فیلم: اتل متل توتوله

نوع: پویانمایی

موضوع: تجربی

قطع فیلم: ٣٥ میلی متری

مدت فیلم: ٤ دقیقه

تاریخ تولید: ١٣٥٣

کارگردان: نورالدین زرین کلک 

نویسنده: نورالدین زرین کلک 

فیلم بردار: محمد فیجانی 

موسیقی : شیدا قره چه داغی 

پویانما: نورالدین زرین کلک و فرد مقدم